Page 1 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 1

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021

    Hacı Bektaş-ı Vel Sayısı
                                                      H kmet Arar İsen Özüne B r Bak


                                                      H kmet arar sen özüne b r bak                                                      Arap’ta Acem’de Rum’da arama
                                                      Hak kat nurunun aslı hak kat
                                                      Aynada yansıyan nurda arama


                                                      Özünü b lenler özrü s lend r
                                                      Turaplık rızayı tesl m edend r
                                                      Gerçek Abdal Hakk’a hayran olandır
                                                      K b r le gurur horda arama


                                                      Aslolan göze nur gönülden gel r                                                      Sevg muhabbette asuman er r
                                                      Ebed sevg y bu toprak ver r
                                                      Kudus Arafat’ta Tur’da arama


                                                      Varlık ummanında göz ol da bak
                                                      Vahdet ateş nde benl ğ n yak
                                                      Ayağa kalkarsan h zmet ç n kalk
                                                      Zulmedenden olup zorda arama


                                                     AKSED SANAT
   1   2   3   4   5   6