Page 6 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 6

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021

                                                   BAŞLARKEN


                 Mustafa Çeleb Çet nkaya


          Aksed Sanat Yönet m Kurulu Başkanı


       Başladık başlıyoruz derken dördüncü sayımızla y ne s zlerley z. Kalem tutan el n, gören gözün yan her şey n


    sah b olan Allah z n ver rse b r gün kırkıncı sayıyla karşınızdayız demekte nas p olur nşallah.

    Y ne güçlü konular ve güçlü konuklarla karşınızdayız. Her sayfada başka b r z, her z başka b r hayatın tems l .

    İnandık ve sarıldık. S zlere sarıldık. S zlerle bu yolda b rb r nden güzel başarıların mutluluğunu ortak olarak


    yaşayacağımıza nandık ve s zler davet ett k….

    Başlarken söyleyecek çok şey m z var ama bu sefer b rkaç kıta le s zler bu yola davet edel m.
    GELSİN AKSEDE    Varımız da ş r, yoğumuz ş r,


     Azımız da b rd r, çoğumuz ş r,

     Her yön, her taraf, doğumuz ş r,

     Sözü olan varsa gels n AKSED’e
    B ze b r gelene, koşar g der z,

     Ş r olan yerde coşar g der z,


     Bütün engeller aşar g der z

     Sözü olan varsa gels n AKSED’e
    Ankara’da yaktık b z bu nefer ,

    B z m yolculuğumuz umut sefer ,

    Yaşanan ne varsa azm n zafer ,

    Sözü olan varsa gels n AKSED’e
    Ankara'da doğduk, ülkede varız,

     Ş rle toplandık, vefayla b r' z,


     El ele güçlüyüz, umutla hür'üz

     Sözü olan varsa gels n AKSED'e
     ________Mustafa Çeleb ÇETİNKAYA


    Aksed Sanat E Derg m z 4,sayı le y ne s zlerley z ve s zlerle olmaya devam edeceğ z.

     Ş r ola…
     Mustafa Çeleb Çet nkaya

     Aksed Sanat Yönet m Kurulu Başkanı


     Derg Genel Yayın Yönetmen

                                                     AKSED SANAT


                                                                                                               06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11