Page 7 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 7

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021

                      Huban Asena Özkan


            Aksed Sanat Yönet m Kurulu Üyes
                                          MASALLARIMIZ


     Baltayı B lemek
     B r ormanda k k ş ağaç kes yormuş. B r nc adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye


     başlıyormuş, b r ağaç devr l rken hemen d ğer ne geç yormuş. Gün boyu ne d nlen yor ne öğle


     yemeğ  ç n kend ne vak t ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından b rkaç saat sonra ağaç


     kesmey bırakıyormuş.

     İk nc adam se arada b r d nlen yor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. B r hafta

     boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kest kler n saymaya başlamışlar.

     Sonuç: İk nc adam çok daha fazla ağaç kesm ş. B r nc adam öfkelenm ş: "Bu nasıl olab l r? Ben


     daha çok çalıştım. Senden daha erken şe başladım, senden daha geç b t rd m. Ama sen daha fazla


     ağaç kest n. Bu ş n sırrı ne?"


     İk nc adam yüzünde tebessümle yanıt verm ş: "


     Ortada b r sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada b r d nlen p baltamı b l yordum. Kesk n


     baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kes l r.

     "Kend m z gel şt rmek, baltamızı b lemekt r. Kend m ze zaman ayırıp, yaşamımızı objekt f b r

     bakışla gözden geç rmekt r. Zayıf bulduğumuz yanlarımızı gel şt rmek ç n çaba göstermekt r. Bu,


     z hn m z n, ruhumuzun, karakter m z n güçlenmes  ç n olmazsa olmaz b r koşuldur.

     Delh 'dek ünlü tapınakta Sokrat’ın şu sözü yer alır: "İnsan Kend n Tanı." Kend n tanımak, şu


     anda olduğumuz noktayla olmak sted ğ m z nokta arasındak yoldur. Kend n tanımak, kend m z


     nasıl gördüğümüz le başkalarının b z nasıl gördüğü arasında fark olmaması anlamına gel r.
     B reysel ve ş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak st yorsak, baltamızı b lemek ç n


     kend m ze zaman ayırmalıyız.


                                                     AKSED SANAT


                                                                                                                 07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12