Page 8 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 8

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021

                                               SAĞLIKLI HAYAT
                  Al can Öztürk

        P Derg Genel Yayın Yönetmen


       Aksed Sanat Yönet m Kurulu Üyes

                                                                                EKS


         Eks, Yunanca b r ek't r.

   Eks, Türkçe'de "s z "anlamına gelen ön ekt r.


   Tıpta ”eks” olmak tab r sıkça kullanılmaktadır.

   Eks kavramı İng l zce "Ex tus"dan değ l, Lat nce "Ex tus Letal s" kavramından gelmekted r. Ex tus Letal s kavramının lk k


   harf olan "Ex" kel mes nden oluşan bu kavramın Türkçe okunuşu "Eks" şekl nded r.

   Ex tus Letal s Türkçe'de şu anlama gelmekted r: Ölümcül sonuç


   Ben “Eks” n eks kten , eks kl kten geld ğ n düşünüyorum.Bu konuda kes n b r ver olmamak le beraber bağlantıyı şöyle

   kurab l r z.” Ölüm” ve “Eks k” kel meler n n anlamlarına bakalım;


   Eks k:

   Var olması gerek rken bulunmayan, gerekl ğ duyumsanan, gereks n len .

   Ölüm:


   Ölüm, b r canlı varlığın hayat faal yetler n n kes n olarak sona ermes d r. Canlı varlıkların herhang b r dokusunun

   canlılığını kaybetmes ne de ölüm den r. Canlının ölümünden bahsedeb lmek ç n, hayat faal yetler n b r daha ger


   gelmemek üzere sona ermes şarttır.

   “Var olması gerek rken bulunmayan”


   “b r daha ger gelmemek üzere”

   Bence k l t k cümle bunlar ölüm ve eks kl k b r b r ne benzeyen kavramlar.


   Ölüm sonrası yok oluş k bu Dünya hayatı ç n geçerl olan, eks kl k se kend dünyamızda varlığı sona erm ş olarak kabul

   edeb l r z.


   Ölümün ps koloj de nasıl b r yer var b lmem ama ölüm eks kl k oluşturur , ölüm yokluk demekt r , ölüm g d ş demekt r,

   ölüm eks lmek demekt r…


   Anıların yarım kalması , anılar ç nde var olması gerekenler n olmaması …

   B r ş r le ölüm ve eks kl k;

   S gara

   Çay


   Ateş

   ve


   Kül

   B r takım yasaklı derg ler ve gençl ğ m


   B r kaç kadeh ve ş r

   Nereden baksan


   Eks k

   Nereden baksan


   Eks…

                                                     AKSED SANAT

                                                                                                                08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13